paarden-tafel-1200x600 

Bent u klaar voor de nieuwe omgevingswet? Beantwoord dan deze vraag:
Is voor het bouwwerk op bovenstaande foto een omgevingsvergunning nodig?

Omgevingswetsupport luistert, verbindt en leidt mensen
van debat naar draagvlak.

Een debatavond met betrokken burgers leidt vrijwel nooit vanzelf tot algehele consensus of een breed draagvlak. Veranderingen in de leefomgeving van mensen roepen altijd weerstand op. Weerstand die sterk gevoelsmatig is en die niet met alleen rationele argumenten kan worden weggenomen. Omgevingswetsupport kan met haar ervaring en expertise als neutrale gespreksleider of bemiddelaar de vaak heftige discussie rondom de nieuwe omgevingswet oplossingsgericht leiden en ondersteunen.

U bent bestuurder...

De nieuwe Omgevingswet vraagt om een andere gemeentelijke organisatie. De afdelingen Beheer, Verkeer & Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu moeten verregaand gaan samenwerken. Dat is op zichzelf al een grote verandering.
Daarnaast bepaalt de Omgevingswet dat u zich meer op de achtergrond houdt en de burgers meer en vooral eerder laat meepraten. Dit vertaalt u binnen de omgevingsvisie uiteraard naar beleid en waar mogelijk naar een concrete aanpak.
Maar wat geeft u eigenlijk uit handen? Wie heeft de regie? Hoe werken deze processen? En vooral: hoe zorgt u ervoor dat alle belanghebbenden het democratische besluitvormingsproces begrijpen en oplossingsgericht blijven ondersteunen?

Omgevingswetsupport helpt u de dialoog respectvol en op constructieve wijze te voeren.

F-Omgevingswetsupport-1 

F-Omgevingswetsupport-2 

U bent bouwer/ontwikkelaar...

U heeft uw project al helemaal voor ogen. Aan alles is gedacht, appeltje-eitje. En ook de gemeente en provincie zijn in principe welwillend... als u het aan de burgers/omwonenden kunt 'verkopen'.

En ineens mag sinds de nieuwe omgevingswet Jan en Alleman meepraten over uw projectplan. Jan is misschien nog wel over de streep te trekken, maar Alleman wordt geheid een groot probleem.

Burgerparticipatie geeft gedoe, maar biedt ook kansen. Door tijdig goed te luisteren bent u optimaal geïnformeerd en kunt u met betere plannen komen die sneller door burgers en bestuurders worden goedgekeurd. Daarmee kunnen onaangename verrassingen of vertragingen in een later stadium worden voorkomen.

Omgevingswetsupport helpt u het overleg met Jan en Alleman zowel menselijk als
zakelijk te houden.

"Dit project is een pilot van de  gemeente voor de aanstaande omgevingswet en de daarbij behorende burgerparticipatie. Ik hoopte vooral dat de bewoners serieus genomen zouden worden. Het zou zo jammer zijn als dit zou mislukken door slechte inrichting/uitvoering van het proces. Maak dat nog maar eens goed met de burger, denk ik dan."
Marianne van Vliet, raadslid gemeente Hilversum

U bent burger/bewoner...

En ineens mag u als burger/bewoner vooraf meepraten over een project. Een project waar vermoedelijk vooral iemand anders wijzer van wordt. Maar hoe moet dat? Wat zijn de kaders? Wat zijn de spelregels? Waar liggen de grenzen en vooral: wat zijn de mogelijkheden? En wordt u wel serieus genomen? Of is het wederom een show 'voor de Bühne'.
Als burger of omwonende bent u waarschijnlijk niet deskundig op alle terreinen. Toch wilt u serieus kunnen meepraten over wat er gebeurt in uw buurt en directe leefomgeving. Elke verandering biedt namelijk voordelen, maar ook nadelen. De nieuwe omgevingswet stelt u in de gelegenheid om daarover tijdig uw ideeën kenbaar te maken, maar ook om ideeën van anderen te beluisteren en uw blik te verruimen.

Omgevingswetsupport helpt u om uw visie te verbreden en helder kenbaar te maken.

F-Omgevingswetsupport-3 

F-Omgevingswetsupport-4 

Wij zijn Omgevingswetsupport...

Wij, Femke Wolthuis en Eric Bergsma zijn het warm-kloppend hart van Omgevingswetsupport. Als ervaren debat- en gespreksleiders zijn wij optimaal op elkaar ingespeeld en al bijna 20 jaar een hecht team. Wij zijn altijd ongeacht welk projectplan volstrekt neutraal. Dat schept de unieke mogelijkheid om tegengestelde standpunten te verdedigen teneinde tot de kern van een discussie komen. Daarom leiden wij informatie- en discussieavonden inzake de nieuwe omgevingswet graag als duo. Wij verbinden mensen met elkaar door een discussie-, debat- of informatieavond zowel ontspannen als streng maar rechtvaardig te leiden.
De taal, de humor, de toon en takt bepalen de sfeer. Sfeer die bepalend is voor een gezonde balans tussen ratio en emotie. Dat is precies de expertise en ervaring die wij sinds 1999 als veelzijdige debatleider en unieke dagvoorzitter hebben opgebouwd.

Omgevingswetsupport kan ook bij uw project hèt verschil maken.